Értékelési feltételek a Biano Star szolgáltatásban

Az alábbi feltételek a Biano s.r.o. által üzemeltetett Biano Star szolgáltatás értékelési feltételeit tartalmazza.

Biano s.r.o. által nyújtott
Kereskedelmi nyilvántartás szám: 04146905,
Közösségi adószám: CZ04146905,
A cég székhelye: Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Prága 8, Csehország,
a Prágai Városi Bíróságon vezetett cégjegyzékben bejegyzett C 243209 sz. ügy alatt
(a továbbiakban: „Üzemeltető“).

1. Ezen értékelési feltételek a Biano Star szolgáltatásban (a továbbiakban: „Értékelési feltételek” és „Szolgáltatás”) határozzák meg a Biano.hu internetes rendszer (a továbbiakban: „Portál”) használatakor az értékelések és a kapcsolódó tartalom beillesztésének szabályait. Az értékelési feltételek kötelezőek az Üzemeltető azon partnerei számára, akik hozzáadták e-shopjukat a Portálhoz és használják a Szolgáltatást (a továbbiakban: „Partner”), valamint az ilyen e-shopban megrendelést végző felhasználókra (a továbbiakban „Ügyfél”, Partner és Ügyfél együtt a továbbiakban: „Felhasználó”).

2. Az értékelési feltételek tovább szabályozzák az Üzemeltető felelősségét a Felhasználó által biztosított információk tartalmának tárolásáért, a módosított 480/2004 sz. törvény értelmében az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, hatékony megfogalmazásban.

3. A Szolgáltatás részeként az Üzemeltető lehetővé teszi az Ügyfél számára, hogy értékelje az e-shopot és a megvásárolt termékeket. Ezt követően a Partnernek lehetővé teszi, hogy válaszoljon az értékelésre. A Szolgáltatással összefüggésben az értékelések megadása és bármilyen tartalom közzététele teljesen önkéntes. Az összes közzétett tartalom a Felhasználó részéről bármilyen díjazási jog nélkül van megadva.

4. A Felhasználó köteles a Szolgáltatás használata és bármilyen tartalom megadása előtt megismerkedni az Értékelési feltételekkel. Az Értékelési feltételek beleegyezése az értékelés kitöltésekor történik az Üzemeltető által küldött űrlap alapján, vagy más módon, amelyet az Üzemeltető határoz meg.

5. A Felhasználó által a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett minden tartalomnak meg kell felelnie az Értékelési feltételeknek és a vonatkozó jogszabályoknak. Ebben az összefüggésben az Üzemeltető arra figyelmeztet, hogy a Felhasználó értékelésének tartalma automatikus módon, változtatások nélkül lehet közzétéve.

6. A Felhasználó csak olyan valós értékeléseket és későbbi reakciókat köteles megadni, amelyek megfelelnek a megrendelés tényleges feldolgozásának és a Felhasználó tapasztalatának. Az Üzemeltető nem felelős a Szolgáltatáson belül közzétett tartalmak valódiságáért, és mindig figyelembe kell venni, hogy a közzétett tartalom a Felhasználó szubjektív értékelése.

7. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatáson belül bármilyen olyan tartalmat közzétenni, amely személyes adatvédelmi törvény, személyes adatvédelmi jogszabályok vagy más módon védett információkat tartalmaz, de csak az érintett személyek előzetes hozzájárulásával a közzétételhez, vagy más elegendő jogalap alapján.

8. A Felhasználó minden egyéb tartalmat csak akkor jogosult elhelyezni a Portálra, ha ő maga az alkotója, vagy megfelelő felhatalmazással rendelkezik annak közzétételére.

9. Az Ügyfél csak olyan értékelést jogosult megadni, amely a Partner által használt e-shopot és az általa vásárolt termékeket érinti. Ha a Szolgáltatás megengedi, a Vásárló értékelésére válaszoló Partner csak azokat a tényeket jogosult közölni, amelyek az e-shopjával és az általa kínált termékekkel kapcsolatosak.

10. Az Üzemeltető jogosult az Értékelési feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében figyelemmel kísérni és tárolni a Felhasználó által közzétett tartalomra vonatkozó információkat, valamint a vele kapcsolatos kommunikációt. Ha az Üzemeltető bármilyen illegális, káros, érthetetlen, ismétlődő, félrevezető vagy más módon problémás tartalmat talál, jogosult arra, hogy azt a Felhasználó előzetes értesítése nélkül ne tegye közzé vagy törölje, illetve úgy módosítsa, hogy megfeleljen a Felhasználási feltételeknek. Az Üzemeltető nem köteles erről a döntésről tájékoztatni a Felhasználót, illetve nem köteles semmilyen módon megindokolni.

11. Az Üzemeltető azonban nem köteles felügyelni az értékelés tartalmára vagy a Felhasználó által közzétett egyéb tartalomra, illetve aktívan keresni az illegális tartalomra utaló tényeket és körülményeket. Ezenkívül az üzemeltető nem köteles ezen tartalmat javítani.

12. Az Üzemeltető jogilag felelős az értékelés tartalmáért vagy a Felhasználó által közzétett egyéb tartalmakért, ha tevékenységének tárgya, körülményei és az eset jellege miatt tudhatta, hogy a tárolt információk tartalma vagy a Felhasználó cselekvése bizonyíthatóan jogellenes, vagy bizonyíthatóan tudomást szerzett, a tárolt információk tartalma jogellenes jellegéről illetve a Felhasználó jogellenes cselekvéséről, és nem tett meg azonnal minden szükséges lépést az ilyen adatok eltávolítása vagy elérhetetlenné tétele érdekében.

13. Bármilyen értékelés vagy egyéb tartalom elhelyezésével a Portálon a Felhasználó megadja az Üzemeltetőnek és az érintett Partnernek (az Ügyfél által közzétett tartalom esetén) a tartalom korlátlan használatát a Portálon való megjelenítés formájában, hozzáférést más Felhasználók számára és azok további terjesztésére és reprodukálásara az Üzemeltető online platformjain vagy reklámanyagain és a közösségi hálózatokon való megosztással, függetlenül attól, hogy az elhelyezett tartalom szerzői jogi műnek számít-e a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

14. Az Üzemeltető tovább jogosult az értékelés alapján készített statisztikákat és egyéb összefoglaló adatokat felhasználni a partnerek e-shopjainak és az általuk kínált áruknak összefoglaló értékeléséhez, valamint az értékelés közzétételéhez e cikkben meghatározott módon.

15. A Felhasználó jogosult a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett tartalommal kapcsolatos panaszok esetén kapcsolatba lépni az Üzemeltetővel e-mailben az info@biano.hu címen. Az Üzemeltető nem köteles felmérni a tartalom hiányosságát, és csak akkor teszi elérhetetlenné a tartalmat, ha az nyilvánvalóan és bizonyíthatóan sérti az Értékelési feltételeket vagy a jogszabályokat.

16. Az Értékelési feltételek ezen változata 2021 Augusztus 1-én lép hatályba és felváltja az Értékelési feltételek összes korábbi verzióját.

Biano s.r.o.